Kulturni dom rnue – Klopca za dva

2013-12-22 – ola za nastopanje Bast predstavlja predstavo Klopca za dva

Zba prikazuje spomine iz ivljenj dveh oseb njuno odraanje njune strahove borbe in upe Vsak od njiju se spopada z ivljenjem na svoj nain Vsak od njiju ima lastne sanje cilje in svoj plan Vsak od njiju si ustvarja spomine po svoje
Ves ta as pa jima nekaj manjka Ko tekom nekega ivljenjskega obdobja vsak na svoj nain spoznata ples ugotovita da sta ravno to potrebovala v svojem ivljenju Glasbo ritem gibanje in izraanje sta med odraanjem namre doivljala na povsem razline naine
Spomine ustvarjamo z vsakim korakom leti so naa edina vez s preteklostjo in so bistvo naega ivljenja Ko se bomo v starejih letih ozrli nazaj kateri spomini bodo najmoneji Bi brez spominov sploh lahko iveli

Pri ustvarjanju predstave sodelujejo Nataa trozak Nejc Osovnikar Andrej Skulj Patrik Razem Uro Skulj Ivi Roi in plesalci ole za nastopanje Bast

Vstopnina
10 za odrasle (9 v predprodaji)
7 za dijaketudente (6 v predprodaji)

Predstava se bo odvijala v nedeljo 22 decembra 2013 v kd rnue Ljubljana

School for performing arts Bast presents the show Bench for two

The story shows the memories of the lives of two people their growing up their fears struggles and hopes Each of them faces life in their own way Each of them has their own dreams goals and a plan Each of them creates their memories their own way
Although there is something missing all the time When they meet dance during the course of their lifetime they find out that they needed just that They experienced music rhythm movement and expression in their own way when growing up
Memories are created with each step we take They are the only bond to our past and an essence of our lives When we look back over the years which meamories are going to be the strongest Would we be able to live without memories

The show was created by Nataa trozak Nejc Osovnikar Andrej Skulj Patrik Razem Uro Skulj Ivi Roi and dancers from School for performing arts Bast

Entrance
10 for adults (9 in presale)
7 for high school students and students (6 in presale)

The show is going to take place on Sunday 22nd of December 2013 in kd rnue Ljubljana

Go to top